pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

dozorčí rady (Steering Groups) • IETF jedná velmi neformálně – lidé mohou diskutovat donekonečna • proto potřebuje nad sebou někoho, kdo by uzavíral diskusi a rozhodoval • o přijetí či nepřijetí návrhu, předání k publikaci jako standard ….. • tuto roli plní „dozorčí rada“: Internet Engineering  Steering Group, IESG • vzniká v roce 1989, již má formální členství, pravidla fungování a pravidla rozhodování • členy jsou hlavně jednotliví AD (Area Directors) • v roce 1989 dochází k další „reorganizaci“: • IAB a její podřízené orgány se otevírají komerčním subjektům • původních 6 odborných skupin (Task Force) pod IAB je redukováno jen na 2: • IETF (Internet Engineering Task Force) • řeší „aktuální“ úkoly a problémy • IRTF (Internet Research Task Force) • řeší „výzkumné“ úkoly, perspektivní záležitosti • mezi IAB a IETF/IRTF vznikají příslušné „dozorčírady“ (Steering Groups) • IESG a IRSG