pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

otázky duševního vlastnictví • dříve: • nepočítalo se s tím, že by internetové standardy byly vázány na něco, co podléhá licencím a dalším omezením z titulu práv duševního vlastnictví • IPR, Intellectual Property Rights • dnes: • něco takového již není možné – všude jsou „nějaká IPR“ • požadavek: • „IPR musí být řešeno rozumně ….“ • případné požadavky na IPR musí být zřejmé a patrné (ne skrývané, tajené, …) • IPR požadavky musí být přiměřené a nesmí být diskriminační (fair & non-discriminatory) • otázky IPR jsou součástí posuzování • jsou brány v úvahu při výběru nejvhodnějšího řešení a schvalování návrhů • „realizovatelnost“ IPR musí být prokázána • při přechodu na vyšší úroveň zralosti (Proposed >  Internet Standard)