pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

jen 2 úrovně zralosti • v říjnu 2011 vychází RFC 6410 • reaguje na skutečnost, že jen minimum nových řešení postupuje na vyšší úrovně zralosti • snaha napomoci / zlepšit situaci zavedením pouze 2 úrovní zralosti: • Proposed Standard • Internet Standard • podmínky přechodu na vyšší úroveň: • alespoň 2 nezávislé a vzájemně interoperabilní implementace, s širokým nasazením a úspěšnými provozními zkušenostmi • žádné chyby (errata) ve specifikacích, které by narušily interoperabilitu nových řešení s již provozovanými • žádné nepoužívané vlastnosti (features) které zvyšují složitost implementace • pokud je technologie, nutná k implementaci, patentovaná či jinak „kontrolovaná“, potom existující implementace musí prokázat nejméně dvě nezávislá, samostatná a úspěšná využití licenčního procesu