pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

jaké bylo zadání? • jaké požadavky se uplatnily při návrhu protokolů TCP/IP? • podpora propojování sítí • původní ARPANET byl jedinou sítí • bylo potřeba „napojit na něj“ další sítě • které používaly i hodně odlišné sítové technologie • požadavek: • aby propojení sítí vůbec bylo možné • aby toto propojení bylo jednoduché, univerzální a efektivní • aby nebránilo využití žádné konkrétní síťové technologie • decentralizovaný charakter • bez jakékoli centrální autority • robustnost • odolnost vůči ne-ideálním podmínkám • tolerance vůči chybám ostatních • „ale sám chyby nedělej“ • preference end-to-end • snaha řešit co nejvíce funkcí až vkoncových uzlech (HOSTech) • snaha o co nejjednodušší přenosovou síť – měla by toho dělat co nejméně • podpora různých druhů komunikačních služeb (TOS) • možnost distribuované správy • síťový management