pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

potřeba nových protokolů • princip paketového přenosu se osvědčil • ARPANET uspěl – ověřil smysluplnost paketového přenosu • agentura ARPA ale ARPANET nezrušila !!! • poté, co splnil svůj úkol • místo toho: • rozhodla se ponechat ARPANET (širší) akademické obci k rutinnímu používání • původně: mohlo jej využívat jen několik prestižních univerzit • které se podílely na vojenském výzkumu • dokonce: rozšířila jeho dostupnost • nově: možnost připojení k ARPANETu získaly i další univerzity • které si v mezidobí začaly budovat (a používat) své vlastní sítě • dosud zcela oddělené od ARPANETu • důsledek: • bylo nutné vyvinout nové protokoly pro rutinní používání ARPANETu     • místo protokolu NCP • NCP byl pouze dočasným řešením – „narychlo spíchnutým“