pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

protokol NCP • NCP: Network Control Program • jednalo se o jeden konkrétní (i jediný) host-to-host protokol • dnes bychom jej považovali za transportní protokol • zprostředkovával vzájemnou komunikaci koncových uzlů (HOSTů) • fungoval spojovaně • zajišťoval navazování a rušení spojení, řízení toku • „nad ním“ fungovaly aplikační programy • jako FTP, Telnet a RJE (Remote Job Entry) • „pod ním“ fungovaly síťové/linkové protokoly • HOST-IMP, IMP-IMP a IMP-HOST, • které přenášely jednotlivé pakety (z dnešního pohledu spíše: linkové rámce) • přenášel: zprávy (messages) • apriorně neomezené délky, obvykle „větší“ • které se v IMP rozdělovaly na jednotlivé pakety • fakticky: rámce