pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

myšlenka paketového přenosu • další „produkt“ oné doby: myšlenka paketového přenosu • dříve: data se přenášela „jako proud“ • či jako dlouhé zprávy (messages), apriorně neomezené délky • na principu přepojování okruhů, jak bylo zvykem v oblasti telekomunikací • nový návrh: • „naporcovat“ data na bloky (pakety) a přenášet je po těchto blocích (paketech) • výsledkem je přepojování paketů (packet switching) • autoři konceptu přepojování paketů: • Paul Baran, Leonard Kleinrock a Donald Davies • pojem „paket“ a „přepojování paketů“ poprvé použil Donald Davies, v listopadu 1965 • fakticky ale vymyslel jako první Paul Baran • jako „distributed adaptive message block switching“