pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

historie TCP/IP • většina textů o historii TCP/IP (a Internetu) začíná slovy: • na počátku byl ARPANET ….. • existuje ale ještě starší impuls: • v říjnu 1957 vypustil Sovětský svaz první Sputnik • v USA se toho hodně lekli – že je někdo předběhl v technologiích • následovaly štědré investice do vědy&výzkumu • r. 1958: založena grantová agentura ARPA (Advanced Research Projects Agency) • pod ministerstvem obrany (DoD, Department of Defense) • v roce 1962: vypukla Kubánská krize • další šok pro USA • vyústil ve snahu hledat taková řešení, která by se nedala „odstřelit“ jedním úderem • decentralizovaná řešení, bez centrální autority • příklad: Paul Baran, RAND Corporation • navrhnul decentralizované komunikační systémy (místo dosud používaných centralizovaných)