pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

existovalo IP verze 5 ??? • připomenutí: • protokol IP (Internet Protocol)  je nespolehlivý a nespojovaný • jeho nespojovaný charakter nevyhovuje multimediálním aplikacím • 1979:  vzniká návrh spojované alternativy k protokolu IP • ST (Internet Stream Protocol) • měl fungovat na síťové vrstvě (paralelně k nespojovanému IP) • měl vycházet vstříc potřebám přenosu hlasu • tehdy: packetized voice (dnes:Voice over IP) • byl to experimentální protokol • poprvé definovaný v IEN-119 (Internet Experiment Note, 1979) • později zdokonalený jako ST-II  (RFC 1190, říjen 1990) • a jako ST 2+ (RFC1819,srpen1995) • ST se v běžné praxi nepoužíval • zůstal vždy jen experimentální • ani nebyl nikdy „komerčně“ implementován • pro rozlišení ST paketů od IP datagramů dostal ST číslo verze 5 • ale nikdy nebyl prezentován jako IPv5 ! • nicméně tím zabránil tomu, aby někdy vzniklo nějaké jiné IPv5 • a nový IP protokol už musel vzniknout jako IPv6 !!!!!