pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

síťový model TCP/IP • TCP/IP vznikal „obráceně“ oproti RM ISO/OSI • nejprve byly připraveny konkrétní protokoly • a teprve z nich vyplývala představa o vrstvách • teprve po rozdělení TCP na TCP/IP se představa o vrstvách ustálila do dnešní podoby • „stabilizoval“ se síťový model TCP/IP • důsledek důrazu na internetwoking (propojování sítí): • TCP/IP nezasahuje to toho, jak fungují jednotlivé sítě, které propojuje • proto: „nepokrývá to, co je pod síťovou vrstvou“ • nedefinuje protokoly, spadající do vrstvy síťového rozhraní