pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

další důvody pro oddělení TCP a IP • původní TCP (do verze 2) fungoval pouze spolehlivě a spojovaně • to nebylo vhodné pro aplikace preferující nespolehlivost • v podmínkách vyšší chybovosti nelze spolehlivé přenosy vůbec realizovat • zatímco při nespolehlivém přenosu se přenese „aspoň něco“ • to nebylo vhodné pro multimediální aplikace vyžadující pravidelnost doručování • zatímco snahy o zajištění spolehlivosti vnáší do přenosu nepravidelnosti • svými snahami o opakování přenosu • bylo to proti logice: • je to „složitý“ způsob fungování, na kterém sice lze dále stavět „jednoduché“ mechanismy - ale není to efektivní • výhodnější je „jednoduchý“ způsob fungování, na kterém lze dále stavět „složitější“ mechanismy podle skutečných potřeb • důsledek: • přenosové mechanismy na nižších vrstvách by měly být spíše „jednodušší“ • proto je protokol IP nespolehlivý a nespojovaný, best effort • přenosové mechanismy na vyšších vrstvách již mohou být „složitější“ • proto je protokol TCP spolehlivý a spojovaný (a také best effort)