pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

první návrh nových protokolů • jen jeden „přenosový“ protokol: • TCP (Transmission Control Program) • který vytváří jednotnou a abstraktní „pokličku“ (vrstvu) nad všemi jednotlivými sítěmi, zakrývá jejich specifika • přenáší souvislý proud dat (stream) • který rozděluje na „abstraktní“  bloky (tzv. segmenty) • které se vkládají  do „reálných“ bloků jednotlivých sítí (paketů, fakticky: rámců) • zakrývá specifika všech konkrétních sítí • zajišťuje  jednotné adresování • funguje spolehlivě a spojovaně, stylem best effort, řeší řízení toku • je implementován všude • jak v koncových uzlech (HOSTech)                  , tak i v bránách