pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

navržené řešení internetworkingu • jednotlivé sítě se propojí pomocí bran (gateways) • pak autoři řešili otázku: jak mají  jednotlivé brány pracovat? • překládající brány • HOSTy odesílají „reálné datové bloky“ používané v dané síti (rámce) • brány tyto bloky překládají do tvaru, se kterým pracuje druhá síť • ne vždy je to možné – třeba kvůli různé max. velikosti bloku !! • zapouzdřující brány • HOSTy generují „abstraktní bloky“, které se pro přenos vkládají (zapouzdřují) do „reálných bloků“ (rámců) • odpovídá to „vrstevnaté“ komunikaci • takto lze zakrýt specifika jednotlivých sítí a způsobu jejich fungování