pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

potřeba propojování sítí • cílem je umožnit propojení různých sítí • síť = odpovídá dnešnímu pojetí sítě • uzly (HOSTy) propojeny na L2, pomocí přepínačů • možnost komunikace HOSTů stylem každý s každým • přenáší se linkové rámce • ale jde o formu přepojování paketů (packet switching) • ale: • různé sítě mohou používat různé přenosové technologie • mohou se lišit (a v praxi liší): • ve způsobu adresování (formátu a významu adres) • ve velikosti přenášeného bloku (rámce) • latenci, přenosové rychlosti a dalších parametrech • spolehlivém/nespolehlivém způsobu fungování • a způsobu zajištění spolehlivosti • hledání nejvhodnější cesty, způsobu odstraňování chyb • možných stavech, ve kterých se síť může nacházet • ……….