pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

možné varianty řízení přístupu • metody předcházející kolizím (CA, Collision Avoidance) – většinou řízené metody, snaží se aby ke kolizím nedocházelo • metody detekující kolize (CD, Collision Detection) – připouští výskyt kolizí, ale jsou schopné je rozpoznat a reagovat na ně • např. přístupová metoda Ethernetu (CSMA/CD) • metody bez detekce kolizí – nedetekují kolize, nesnaží se jim předcházet, neřeší je • například přístupová metoda sítě Aloha • metody eliminující kolize (CE, Collision Elimination) – kolize úplně eliminují, tyto nenastávají – obvykle  jde o plně řízené metody • rezervační metody – počítají s vyhrazením určitých zdrojů • dopředu, bez explicitní žádosti • na základě žádosti (objednávky) • soutěžní metody – zájemci o sdílený zdroj se utkají v soutěži o něj • vítěz smí zdroj použít • obvykle nedeterministické a distribuované řešení bez arbitra • např. CSMA/CD