pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

možné varianty řízení přístupu • deterministické (řízené) metody – mají jednoznačně definovaná pravidla, výsledek není ovlivněn náhodou a je plně predikovatelný • vždy vedou k výsledku – např. metody token passing • Token Ring, FDDI • nedeterministické (neřízené) metody – jejich pravidla obsahují „náhodný“ prvek • typu: „počkej náhodně zvolenou dobu“ – jejich výsledek není predikovatelný – nemusí vždy vést k výsledku • vedou k výsledku jen s určitou pravděpodobností • centralizované metody – počítají s existencí centrálního „arbitra“, který rozhoduje – většinou jde o řízené (deterministické) – např. HDLC, 100 VG AnyLAN • distribuované metody – neexistuje v nich centrální řídící prvek – metodu realizují jednotlivé uzly ve vzájemné součinnosti – např. CSMA/CD (Ethernet)