pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

kde se problém přístupu řeší? • RM ISO/OSI tento problém neřešil – počítal se sítěmi WAN a dvoubodovými spoji, kde problém nenastává • řešení přístupu bylo nutné vložit do RM ISO/OSI dodatečně – ale kam? – na jakou vrstvu? • problém přístupu musí být řešen: – nad fyzickou vrstvou • využívá se přenos jednotlivých bitů – pod linkovou vrstvou • než se bude přenášet celý rámec, už by stanice měla mít zajištěn přístup k přenosovému médiu • výsledek: – mezi fyzickou a linkovou vrstvu byla umístěná "nová vrstva" – fakticky: linková vrstva byla rozdělena na dvě podvrstvy: • podvrstvu LLC (Logical Link Control) – řízení linkového spoje (framing, spolehlivost – detekce, potvrzování, řízení toku atd.) • podvrstvu MAC (Media Access Control) – řeší přístup ke sdílenému médiu