pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

příposlech nosné • stanice (obvykle) dokáží monitorovat stav sdíleného kanálu (přenosového média) – zda je volné – zda po něm právě někdo vysílá – event. zda právě probíhá kolize • je to označováno jako "příposlech nosné" (Carrier Sense, CS) • lze to využít pro potřeby řízení přístupu ke sdílenému kanálu – princip: stanice, která chce začít vysílat, nejprve "poslouchá nosnou", aby zjistila, zda je kanál volný • pokud by někdo vysílal, pak do tohoto vysílání nevstupuje – aby jej nenarušila • ne vždy je ale příposlech nosné k dispozici – nebo je využitelný – například pokud přichází se zpožděním a vztahuje se k dřívějšímu okamžiku • realita mezitím může být úplně jiná • nastává například při přenosech na delší vzdálenosti