pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

kolize • do sdíleného kanálu může vysílat více stanic současně – přenosový kanál to (obvykle) nijak fyzicky nepoškodí • ale obsah vysílání to "poškodí" • dochází k jeho znehodnocení a nemožnosti správně detekovat (rozpoznat), co bylo původně vysíláno • je to nežádoucí situace, označovaná jako kolize!!! – a je vhodné se jí vyhýbat, pokud je to jen možné • detekce kolizí: – obvykle je možné kolize detekovat • ale ne vždy – příklad: rádiové rozhraní obvykle neumožňuje současně vysílat a přijímat » pak nelze detekovat kolize při vlastním vysílání – ně vždy se vyplatí kolizemi zabývat • například pokud se kolize zjistí jen s příliš velkým zpožděním – a realita může být mezitím úplně jiná