pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

vícenásobný přístup • přenosový kanál je jeden – pro veškerou komunikaci je k dispozici jen jeden přenosový kanál • stanic (uzlů, terminálů, zařízení, …) je více – a všechny mají přístup k přenosovému kanálu • proto: MA, Multiple Access • přenosový kanál je sdílený – všechny stanice usilují o jeho využití – způsob, jakým stanice usilují o sdílený kanál, může mít: • řízený charakter • charakter soutěže • …… (jiný charakter) • proto jsou nutné tzv. přístupové metody (access methods) – pro koordinaci přístupu stanic ke sdílenému médiu • stanice se chovají autonomně – generují požadavky (na přenos, resp. na využití sdíleného přenosového kanálu) s určitou četností • nezávisle na činnosti ostatních uzlů – po vygenerování jednoho požadavku čekají, dokud není uspokojen • teprve pak přichází s dalším požadavkem – poněkud zjednodušené, v praxi nemusí nastávat