pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

varianta PCF (Point Coordination Function) • je to volitelná varianta – není (dosud moc) implementována • má centralizovaný charakter – veškerou komunikaci řídí Access Point • v režimu Infrastructure – přidělování přenosové kapacity probíhá na principu rezervace • AP pravidelně vysílá rezervační rámec, skrze který mohou uzly žádat o právo vysílat – lze tak realizovat i QoS • garantovat parametry, přidělovat přenosovou kapacitu • varianty DCF a PCF mohou koexistovat vedle sebe!!! – dosahuje se toho vhodně volenými časovými odstupy mezi vysíláním rámců podle jednotlivých variant • tzv. InterFrame Spacing • "přednost" (kratší odstupy) mají rámce PCF