pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

přístupové metody sítí Wi-Fi (802.11) • není jedna,  ale je jich několik – volitelných vs. povinných – centralizovaných vs. distribuovaných • DCF (Distributed Coordination Function) – povinná varianta – nemá žádný centrální prvek/autoritu – varianta CSMA/CA • povinná – varianta CSMA/CA s výměnou RTS/CTS • volitelná, implementovaná v "lepších" produktech • PCF (Point Coordination Function) – volitelná varianta – AP řídí veškerou komunikaci, ke kolizím vůbec nedochází – v praxi není (moc) implementováno • používá se potvrzování – kvůli poloduplexního způsobu fungování rádiového rozhraní vysílající uzel nepozná, že došlo ke kolizi • nedozví se, že by měl přenos opakovat – rámec se odvysílá vždy celý • ale může se poškodit/ztratit i z jiných důvodů, než jen kvůli kolizi – např. kvůli rušení – řešení: • příjemce musí přijetí rámce explicitně potvrdit – posílá speciální potvrzovací rámec (ACK)