pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

upřesnění problému (přístupu) • týká se "vícebodových" topologií – kde je k jednomu přenosovému kanálu připojeno více stanic • sběrnicová topologie • topologie do hvězdy/stromu • kruhové topologie – netýká se dvoubodové topologie • týká se hlavně sítí LAN – které používají "vícebodové" topologie • sítí WAN se týká jen zřídka – WAN většinou používají dvoubodové spoje mezi uzly – výjimky: • např. satelitní spoje