pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

srovnání Ethernet vs. Token Ring • jde hlavně o rozdíl mezi řízenou a neřízenou přístupovou metodou – neřízené přístupové metody (např. CSMA/CD) fungují lépe v menších sítích s nízkým využitím • malými objemy provozu • a jsou jednoduché – řízené metody (např. Token Passing) fungují lépe ve větších sítích s větším provozem • jiné kritérium: doba odezvy – od požadavku na přenos do zahájení vysílání • u řízených metod je doba odezvy méně závislá na intenzitě provozu – u neřízených se více mění v závislosti na provozu • při překročení určité limitní zátěže roste nade všechny meze