pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

kolizní domény v (10 Mbit/s) Ethernetu • kolize v Ethernetu se šíří přes tzv. opakovače (repeater-y) – "zastavují se" až na mostech, přepínačích, směrovačích atd. • kabelové segmenty, spojené pomocí opakovačů, tvoří tzv. kolizní doménu • fungování přístupové metody Ethernetu (CDMA/CD) vyžaduje, aby se "informace o kolizi" rozšířila po celé kolizní doméně v určitém maximálním čase – tento čas je definován standardem: 51,2 ms – při přenosové rychlosti 10 Mbps to odpovídá 512 bitům, alias 64 bytům • důsledky: – velikost kolizní domény je omezena • aby se "stihlo" 512 bitů (51,2 ms) • omezen je počet opakovačů v kolizní doméně • pravidlo 5:4:3 – max. 5 segmentů, max. 4 opakovače, max. 3 "obydlené segmenty" – uzel, který vysílá a dostane se do kolize, nesmí hned přestat vysílat • musí zajistit, aby se informace o kolizi dostala do všech "koutů" kolizní domény • pokračuje vysíláním speciálního "jam signálu", do konce intervalu 51,2 ms od začátku vysílání – uzlu, který vysílá, stačí monitorovat dění na přenosovém médiu po dobu 51,2 ms (prvních 512 bitů přenášeného rámce) • později už nemůže dojít ke kolizi