pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

obecné vlastnosti metod CSMA/CD • nezaručují výsledek – že zájemci se v konečném čase podaří odvysílat – kvůli náhodnému prvku (jsou neřízené) • následné kolize se mohou opakovat libovolně dlouho, byť pravděpodobnost rychle klesá • mohou být velmi efektivní – v případě nižší zátěže mají téměř nulovou režii • při vyšší zátěži vykazují nestabilitu – zvyšování intenzity požadavků vede na horší chování metody – předpokládalo se, že budou využívány při nízké zátěži sítě • dnes nebývá vždy splněno!! • Ethernet – používá přístupovou metodu CSMA/CD • 1-persistentní metodu (CSMA) s detekcí kolize (CD) • standard pro Ethernet vydala a udržuje IEEE a její pracovní skupina 802.3 – místo "Ethernet" se říká "sítě na bázi CSMA/CD" • jméno Ethernet bylo původně chráněnou známkou firmy Xerox