pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

metody CD (Collision Detect) • snaží se detekovat výskyt kolizí – metody „bez CD“ pokračují ve vysílání, i když ke kolizi došlo • tím se zbytečně plýtvá přenosovou kapacitou – metody CD využívají schopnost detekce k (téměř) okamžitému ukončení vysílání • detekce kolize je analogová záležitost • ve skutečnosti se vysílání, způsobující kolizi, nesmí okamžitě ukončit – musí ještě určitou dobu trvat, aby jej stihly zaznamenat také ostatní uzly v segmentu (v tzv. kolizní doméně) – Ethernet: místo dat se vysílá tzv. jam signál (utvrzující kolizi) • obecně: – CSMA/CD je celá skupina přístupových metod • CS – s příposlechem nosné • MA – s vícenásobným přístupem • CD – s detekcí kolizí • rozdíl může být např. v persistentnosti – jak se uzly chovají, když zjistí že právě probíhá nějaké vysílání • nebo v reakci na výskyt kolize – jedna konkrétní „instance“ je dle IEEE 802.3 (v Ethernetu) • přístupová metoda Ethernetu je typu CSMA/CD – je 1-persistentní – teprve při zjištění kolize se uzel, zúčastněný v kolizi, odmlčí na náhodně zvolenou dobu