pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

multiplexování vs. řízení přístupu • multiplex(ování): – je n zájemců o využití 1 přenosového kanálu – všichni se "vyskytují" v jednom místě • díky tomu lze snadno řešit jejich koordinaci • existuje více druhů multiplexů – lze vyhovět všem  • "současně" • řízení přístupu: – je n zájemců o využití 1 přenosového kanálu • pro vysílání !!! – nevyskytují se na stejném místě • a kromě společného přenosového kanálu nemají jinou možnost vzájemné komunikace – lze vyhovět jen jednomu!!