pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

neřízené distribuované metody - Aloha • metoda Aloha (tzv. „čistá“) – vznikla na univerzitě na Havajských ostrovech • potřebovali přenášet data mezi ostrovy, neměli vhodnou infrastrukturu – využívá rádiového přenosu • přenosu „éterem“, jedním společným kanálem se všesměrovým šířením • nesnaží se monitorovat stav přenosového kanálu (zda právě někdo jiný vysílá) !!! – strategie (fungování přístupové metody): • odešli když potřebuješ (na nikoho se neohlížej) • pokud nedostaneš včas potvrzení, opakuj • potvrzování – zda byl přenos úspěšný, se pozná až podle toho, že druhá strana potvrdí příjem • slotted Aloha – "éter" je rozdělen časovým multiplexem na sloty odpovídající velikosti rámců • uzel může začít vysílat vždy jen na začátku slotu • ke kolizi buď nedojde vůbec, nebo  se "setkají" celé rámce • efektivnost max. do 36%