pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

udržování (logického, fyzického) kruhu • přidávání nových uzlů: – každý uzel má pevně danou adresu – uzly jsou v logickém kruhu uspořádány podle adres – každý uzel pravidelně vysílá výzvu typu „připoj se“, určenou novým uzlům • udává adresu svou a svého následníka • vyzývá nově příchozí uzel s adresou „mezi“ • pokud se ozve 1 nový uzel, OK • pokud se ozve více, řeší se následně jinak • inicializace kruhu, ztráta tokenu: – uzel který po definovanou dobu nezaznamená žádný provoz usoudí, že je sám – vyšle výzvu „claim token“ (chci generovat oprávnění) – pokud nikdo nezareaguje (neprotestuje), vygeneruje oprávnění a vytvoří 1-členný logický kruh – „protesty“ se řeší rozpočítáním podle adres (á la prioritní přístup) • problém s fyzickým přerušením (fyzického, logického) kruhu – řeší pomocí tzv. bypass-ů • technické zařízení, při odpojení uzlu zajistí zachování kruhu – propojí rozpojené větve – řeší se pomocí koncentrátorů • nahrazují "externí" kruhovou topologii "interní" kruhovou topologií • analogie bypassu je realizována uvnitř koncentrátoru, elektronickou cestou – stačí odpojit příslušný uzel