pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

logický kruh – metoda Token Passing • možnosti: – lze garantovat právo k vysílání do doby x • když si každý z n uzlů podrží oprávnění nejdéle po dobu x/n – lze podporovat i priority • předpoklady: – musí  být definována pravidla ošetřující singulární situace, typu: • ztráta oprávnění • přistoupení nového uzlu (zapnutí počítače) • vystoupení z logického kruhu • ...... • vždy jeden z uzlů je v roli tzv.        aktivního monitoru – má řídící funkce, – řeší nestandardní situace – rozhoduje … • ostatní uzly jsou v roli záložních (standby) monitorů – jsou připraveny převzít roli aktivního monitoru