pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

řízené distribuované metody • nemají centrálního arbitra • mají plně deterministická “pravidla hry“ • počítají s důslednou disciplínou všech uzlů – že každý dodrží stanovená „pravidla hry“ – algoritmus přidělování „běží“ na všech uzlech • varianty: – rezervační metody – prioritní přístup – metody s předáváním pověření (metoda logického kruhu) rezervační metody: • distribuovaná obdoba přidělování na žádost • typické řešení: – „éterem“ koluje (je pravidelně vysílán) zvláštní rezervační rámec • každý uzel zde může vyjádřit svůj požadavek • každý uzel bude mít úplnou informaci o všech požadavcích všech uzlů – rezervační rámec může mít podobu bitové mapy