pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

příklad: synchronizace z dat • myšlenka: – přenášený signál nebude obsahovat žádné časování – příjemce si průběžně seřizuje hodinky podle datových bitů • v okamžiku výskytu hrany která signalizuje bit • problém: – mohou se vyskytnout dlouhé posloupnosti bitů, které negenerují žádnou změnu přenášeného signálu • hodinky příjemce by mohly ztratit synchronizaci • řešení: – technika bit-stuffing (vkládání bitů) • pokud by se vyskytla příliš dlouhá sekvence bitů, která by mohla způsobit ztrátu synchronizace, odesilatel vloží do odesílaných dat vhodný bit, který vyvolá hranu – a příjemce ji zase odstraní • používá se i jinde – pro tzv. framing, u bitově orientovaných protokolů • příklad (techniky bit-stuffing): – je známo, že hodinky příjemce "vydrží" 7 bitových intervalů bez synchronizace • při 8 a více by se již rozešly – řešení: • na straně odesilatele: za každou šestou (po sobě jdoucí) nulu zařadí jeden jedničkový bit • na straně příjemce:  po každých 7 souvislých nulách smaže následující jedničku – "spotřeba" • zvyšuje se tím počet přenesených bitů, • již to není 1 bit = 1 změna přenášeného signálu • ale je to velmi blízko (limitně rovno)