pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

příklad – časování spolu s daty • příklad: kódování Manchester (např u Ethernetu) – uprostřed každého bitového intervalu je vždy hrana, která "nese" data (svou polaritou) – současně tato hrana může sloužit i pro potřeby synchronizace • vyskytuje se vždy, bez ohledu na hodnotu dat • příklad: kódování "diferenciální Manchester" (např. u Token Ringu)  – uprostřed každého bitového intervalu je hrana, slouží pouze potřebám časování – data "nese" hrana/absence hrany na začátku bitového intervalu • data nesdílí stejnou hranu s časováním !!! • představa: – časování se smíchá s daty • sloučí (sečte) se datový a časovací signál – příjemce využije "časovací část" pro průběžné seřizování svých hodinek • nevýhoda: – modulační rychlost (i šířka pásma) je 2x vyšší než přenosová rychlost !!! • na 1 bit jsou 2 změny signálu