pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

synchronní přenos • synchronní přenos: – synchronizace je udržována trvale – přenáší se celé souvislé bloky dat • libovolně velké!! – synchronizace se udržuje  po celou dobu přenosu souvislého bloku • někdy se udržuje i mezi bloky • jindy se mezi bloky neudržuje – hodinky odesilatele i příjemce se se mezi bloky mohou "rozejít", a na začátku nového bloku se zase "zasynchronizovat" • výhody: – synchronní přenos je obecně rychlejší než asynchronní a arytmický • používá se na vyšších rychlostech • způsob zajištění trvalé synchronizace: – bloky jsou libovolně dlouhé = již není možné se spoléhat na to, že hodinky příjemce "vydrží" • a "nerozejdou se" během přenosu bloku • synchronizaci je třeba udržovat  průběžně – průběžně seřizovat hodinky příjemce během celého přenosu – možnosti: • skrze samostatný "synchronizační" (časovací)  signál – přenáší "tikání" hodinek odesilatele – příliš nákladné, samostatný signál není k dispozici • skrze redundantní kódování – zahrnutí časového signálu do kódování jednotlivých bitů – příklad: kódování Manchester • synchronizací z dat