pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

asynchronní přenos • jeden z možných způsobů zajištění synchronizace • a-synchronní = zcela postrádá jakoukoli synchronizaci – bitový interval nemá konstantní délku – začátek i konec každého bitového intervalu musí být explicitně vyznačen • je k tomu potřebná alespoň tříhodnotová logika • terminologický problém: – když se dnes řekne "asynchronní", nemyslí se tím tato varianta !!! • ale to, co je správně označováno jako "arytmické" !!! – tato varianta se dnes prakticky nepoužívá