pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

poznámka • příjemce by mohl regulovat tok dat i tím, že nebude potvrzovat přijaté rámce – nebude posílat žádná potvrzení • odesilatel bude čekat na vypršení timeoutu, a pak vyšle rámec znovu • bude to fungovat, ale nebude to příliš „šetrné“ – budou opakovány přenosy, které proběhly úspěšně, bude se plýtvat přenosovou kapacitou – hrozí nebezpečí, že při větším počtu neúspěšných pokusů (bez kladného potvrzení) to odesilatel vzdá • v praxi se to nepoužívá