pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

problematika synchronizace • každý bit je přenášen v rámci určitého bitového intervalu – tj. přenos bitu není "okamžitý", ale trvá určitou dobu (bitový interval) – přenášená data reprezentuje stav signálu během bitového intervalu • příjemce vyhodnocuje stav přenášeného signálu "někde" v rámci bitového intervalu – rozhodující je okamžik vyhodnocení signálu – na základě vyhodnocení okamžitého stavu signálu pak usuzuje na to, jaká data jsou přenášena • problém synchronizace: – příjemce se musí "strefit" do správného bitového intervalu • jinak přijme nesmyslná data • zjednodušení: – odesilatel i příjemce odměřují odesílaná data podle vlastních hodinek. – tyto hodinky musí "tikat" dostatečně souběžně (synchronně) • musí být tzv. v synchronizaci