pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

metoda okénka (sliding window) idea: – spojit potvrzování s řízením toku na úrovni rámců • odesilatel si udržuje vysílací „okénko“ – velikost okénka udává, kolik rámců smí vyslat "dopředu" • aniž by je měl ještě potvrzené • používá např. protokol TCP velikost okénka určuje: – odesilatel, dle „chování“ a vlastností sítě • většinou stanoví maximální velikost – příjemce, podle svých možností (např. dostupnosti bufferů) • ovlivňováním velikosti okénka může příjemce efektivně regulovat tok dat směrem k sobě !!!!! • zmenšením okénka na nulovou velikost lze zastavit vysílání