pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

problematika řízení toku • podstata problému: – rychlost (výpočetní síla) dvou komunikujících stran může být i dosti výrazně odlišná – je nutné se vyvarovat toho, aby příjemce „nestíhal“ • kvůli své rychlosti • kvůli nedostatku bufferů • ..... – a musel kvůli tomu zahazovat správně přenesené rámce/pakety • proto je nutné řídit tok dat mezi odesilatelem a příjemcem – podle možností příjemce!!! • lze řešit na různých úrovních: – na úrovni jednotlivých znaků • tzv. hardwarový handshake (využívají se k tomu samostatné signály, RTS a CTS rozhraní RS-232-C) • tzv. softwarový handshake (příjemce posílá odesilateli znaky XON/XOFF, regulující tok dat) – na úrovni celých rámců • příjemce si reguluje, zda chce nebo nechce poslat další rámce