pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

varianta: návrat zpět • alternativa k selektivnímu opakování • řeší situaci kdy záporné potvrzení (informace o poškození určitého rámce) přijde se zpožděním – v době kdy již byly odeslány nějaké další rámce – řeší se „zahozením“ již odeslaných rámců • odesilatel znovu vyšle poškozený rámec • a po něm postupně vysílá následující rámce – které již mohly být jednou odeslány • nevýhody: – „plýtvání“ přenosovou kapacitou • výhody: – příjemci stačí čekat na nový přenos poškozeného rámce, a pak pokračovat v příjmu dalších rámců • obecné vlastnosti kontinuálního potvrzování: – dokáže lépe „snášet“ větší přenosové zpoždění • hodí se i do prostředí WAN, kde přenosové zpoždění je velké – používá se např. v protokolech TCP/IP • potvrzování se používá v protokolu TCP, který zajišťuje spolehlivý přenos • TCP se snaží průběžně adaptovat na podmínky přenosu – dynamicky si upravuje různé časové limity a další parametry, aby se choval optimálně • další otázky: – kolik rámců si odesilatel může dovolit vyslat „dopředu“ • ještě než dostane jejich potvrzení? – odpověď záleží na konkrétní velikosti přenosového zpoždění, reakční době protistrany, velikosti rámců, .....