pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

kontinuální potvrzování continuous ARQ • idea: odesilatel bude vysílat datové rámce „dopředu“, a příslušná potvrzení bude přijímat průběžně, s určitým zpožděním • otázka: jak se má odesilatel zachovat, když dostane záporné potvrzení? – a už mezitím odeslal několik dalších rámců • varianta „selektivní opakování“: – odesilatel znovu vyšle jen ten rámec, který se poškodil • další rámce, které se mohly úspěšně přenést, se nevysílají znovu (šetří to přenosovou kapacitu) • příjemce musí úspěšně přijaté rámce ukládat do bufferů (je to náročné na jeho hospodaření s pamětí)