pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

příklad: Ethernet • pro 10 Mbps Ethernet v prostředí LAN, s RTT (Round Trip Time) 52,1μs – vychází efektivnost cca 92% • v prostředí WAN se RTT pohybuje v řádu milisekund! – např. při RTT = 100 ms (PROP=50 000 μs) klesla na pouhé 2,3%