pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

vlastnosti „stop&wait“ • jednoduchá a přímočará implementace • charakter přenosu vychází ryze poloduplexní – nevyužívá se případné (plné) duplexnosti přenosové cesty • používá se např. v protokolech IPX/SPX firmy Novell • má smysl v sítích LAN, – kde je přenosové zpoždění únosně malé • ale nikoli v sítích WAN – kde je zpoždění velké • při větším přenosovém zpoždění se tento způsob potvrzování stává velmi neefektivní – dochází k velkým prodlevám mezi přenosy jednotlivých bloků – novellské protokoly IPX/SPX nejsou vhodné pro nasazení v rozlehlých sítích!!! – řešení s IPX/SPX • náhrada protokoly TCP/IP • speciální úprava, která změní jednotlivé potvrzování  na kontinuální