pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

Stop&Wait ARQ • jde o samostatné jednotlivé potvrzování – samostatné = potvrzení je přenášeno jako samostatný (řídící) blok – jednotlivé = potvrzován je každý jednotlivý rámec/paket • kladně: že došel v pořádku • záporně: že došel, ale nebyl v pořádku • timeout: když potvrzení nepřijde do předem stanoveného intervalu (interpretuje se stejně jako záporné potvrzení) – možné příčiny: » rámec/paket vůbec nedošel, příjemce neví že by měl něco potvrdit » ztratilo se potvrzení • průběh: – odesilatel odešle datový rámec a čeká na jeho potvrzení (kladné či záporné) • tj. další rámce ještě neodesílá – příjemce odešle potvrzení • kladné nebo záporné – podle druhu potvrzení odesilatel buď opakuje přenos téhož rámce, nebo vyšle další rámec • nebo čeká na vypršení timeoutu, které interpretuje stejně jako záporné potvrzení