pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

potvrzování (acknowledgement) • jde o obecnější mechanismus, který slouží (může sloužit) více účelům současně: – zajištění spolehlivosti • umožňuje, aby si příjemce vyžádal opakované zaslání poškozeného rámce – řízení toku • aby příjemce mohl regulovat tempo, jakým mu odesilatel posílá data • existuje více možných způsobů jak realizovat potvrzování ("stupňů volnosti"): – kladné a záporné potvrzování • potvrzují se správě resp. chybně přijaté bloky – jednotlivé a kontinuální potvrzování • podle toho, zda odesilatel vždy čeká na potvrzení nebo odesílá "do foroty" – samostatné a nesamostatné potvrzování • zda potvrzení cestuje jako samostatný rámec/paket, nebo je vnořeno do datového rámce/paketu – metoda okénka – ........