pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

CRC – Cyclic Redundancy Check • posloupnost bitů, tvořící blok dat, je interpretována jako polynom – polynom nad tělesem charakteristiky 2, kde jednotlivé bity jsou jeho koeficienty • …. + 1.x14 + 0.x13 + 0.x12 + 1.x11 + … • tento polynom je vydělen jiným polynomem (tzv. charakteristickým polynomem) • např. CRC-16: x16 + x15 + x2 + 1 • výsledkem je podíl a zbytek – v roli zabezpečení se použije zbytek po dělení charakteristickým polynomem • chápaný již jako posloupnost bitů • schopnosti detekce jsou "vynikající": – všechny shluky chyb s lichým počtem bitů – všechny shluky chyb do velikosti n bitů • kde n je stupeň charakteristického polynomu – všechny shluky chyb velikosti > n+1  spravděpodobností 99.99999998% • CRC-32