pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

parita • paritní bit – bit přidaný navíc k datovým bitům – sudá parita: • paritní bit je nastaven tak, aby celkový počet 1 byl sudý – lichá parita: • … aby byl lichý – jedničková parita: • paritní bit pevně nastaven na 1 – nemá zabezpečující efekt – nulová parita • … nastaven na 0 • příčná parita: – po jednotlivých bytech/slovech • informace o tom, který byte (slovo) je poškozen, je nadbytečná – stejně se znovu posílá celý blok (rámec, paket) • podélná parita: – parita ze všech stejnolehlých bitů všech bytů/slov