pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

jak řešit detekci? • možnosti detekce chyb: – parita (příčná a podélná) • má nejmenší účinnost – kontrolní součty • lepší účinnost – cyklické redundantní kódy (CRC) • zdaleka nejlepší účinnost • druhy chyb: – pozměněná data • některé bity jsou změněny – shluky chyb • celé větší skupiny bitů/bytů jsou změněny nebo ztraceny – výpadky dat • například ztráta celého rámce • u synchronních protokolů: – stačí detekovat chybu/bezchybnost na úrovni celých rámců/paketů • kvůli možnost vyžádat si opakované vyslání – to se dělá pro celé bloky – informaci o chybě v určitém bytu by nebylo možné využít • stejně by se znovu přenesl celý rámec/paket • obecná představa: – k přenášeným datům se připojí "zabezpečovací údaj"