pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co jsou "techniky přenosu dat"? • obecně: – všechno, co se týká samotného přenosu dat • způsoby, postupy, …. • patří sem: – paketový přenos • přenos dat na principu přepojování paketů – bylo dříve – první přednáška, jako jedno ze základních "paradigmat" • podobně: přenos buněk, přenos na principu přepojování okruhů – spolehlivý a nespolehlivý přenos – spojovaný a nespojovaný přenos – přenos "best effort" a s QoS • vše bylo dříve (1. přednáška) • dále také: – simplexní, duplexní a poloduplexní přenos • jak je to s přenosem v různých směrech – asynchronní, arytmický a synchronní přenos • jak je to se vzájemnou synchronizací příjemce a odesilatele – izochronní přenos • je přenos v reálném čase? – zajištění transparence dat • kdy jsou přenášená data příkazy a kdy "čistá data" – framing (zajištění synchronizace na úrovni rámců, paketů, buněk, …) • jak správně rozpoznávat celé rámce, pakety … – detekce chyb – zajištění spolehlivosti přenosu – řízení toku